(?)

Een fokdoel maken
Een fokdoel beschrijft waar de ideale koe aan moet voldoen volgens de boer. Bij het maken van dit doel staat de economie centraal, elke boer wil natuurlijk een goed brood op de plank krijgen dankzij zijn vee. Met welke veestapel dit gebeurd is afhankelijk van verschillende invloeden, zoals de bedrijfsvoering en de toekomstplannen. Bij het maken van deze formule moeten boeren goed nadenken over hoed hun bedrijfsvoering eruit ziet en waar ze het met bedrijf naartoe willen.
De manier waarop een boer zijn bedrijf runt is van groot belang. Besteed hij veel tijd in de stal en besteed hij veel aandacht aan de aparte verzorging van de koeien, of kijkt hij naar de koppels en wil hij eenvoudig te behandelde koeien?
Bedrijven die veel grond en dus genoeg ruwvoer hebben zullen een andere koe nodig hebben dan bedrijven die veel voer moeten aankopen. De laatste bedrijven zullen een hogere melkproductie in hun fokdoel hebben. Ook de hoeveelheid gras en mais neemt bij deze deel uit van de fokdoel. Bij koeien die melk moeten geven uit alleen maar gras, ligt er meer aandacht bij de stierkeuze op de conditiescore.
Ook uiergezondheid en het gebruik van het beenwerk kunnen deel uitmaken van de fokdoel dat de boer wil verbeteren. Daarnaast is het ook belangrijk dat de emoties ook meespelen. Met welke koe wil de boer graag gaan fokken: roodbont, zwartbont, een koe met een mooi exterieur? Het antwoord op deze vragen kunnen allemaal meegenomen worden in de fokdoel.

De stierkeuze
Om je fokdoel ook in de praktijk uit te voeren moet stieren uitkiezen die de eigenschappen hebben om dit doel te bereiken. Dit zijn niet per se de stieren uit de top 5 van de stierenkaart. Een bedrijfseigen fokdoel vraagt om een stierkeuze die alleen bij dat bedrijf past. Hierbij moeten de boeren ook weten wat de sterke en zwakke punten in hun vee zijn.

De juiste stier bij elke koe
Wanneer je de juiste stieren hebt gekozen, kunnen de combinaties gemaakt worden met de koeien. Het succes van de stier is namelijk heel erg afhankelijk van het gebruik op de juiste koe. Goede stieren hebben soms maar matige dochters terwijl slechte stieren weleens toppers hebben gemaakt.
Het is van belang dat je weet op welk gebied de koe steun nodig heeft. De melkproductie, exterieurscore, fokwaarden en afstamming helpen je hierbij om erachter te komen.
Inteelt en erfelijke minderheden worden voorkomen. Ook het geboorteverloop heeft aandacht nodig, zeker bij pinken.
Er zijn dus veel zaken waar de boer rekening mee moet houden bij het combineren van dieren. CRV heeft dan ook stieradviesprogramma's gemaakt die je hierbij kunnen helpen, de SAP en de stierwijzer. Afhankelijk van het fokdoel van de boer adviseren deze programma's de combinaties die het best gemaakt kunnen worden. Er wordt dan ook rekening gehouden met de inteelt en erfelijke minderheden.


                         Impuls, de beste fokstier van dit ras.