(?)

Extra aandacht rondom het afkalven
Een koe is zo'n 9 maanden drachtig, net zo lang als een mens.
Zo’n 40 dagen voor het afkalven en 60 dagen daarna is de koe in haar kwetsbare periode. In deze periode heeft ze extra aandacht nodig omdat haar situatie extreem veranderd. Dit brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee voor de gezondheid, vruchtbaarheid en de productie. Vooral het afkalven geeft veel stress omdat de hormonen in een korte tijd erg veranderen.

Boeren die de koeien die 100 dagen doorloodsen hebben hier de rest van de lactatie plezier van. Rust, reinheid en regelmaat zijn de 3 woorden die belangrijk zijn in deze periode.

Droogzetten, droogzetten op maat

Aan het einde van de lactatie gaat de koe genieten van de droogstand, het is een soort van korte vakantie. De koe kan zich in deze periode opladen voor een nieuwe lactatie. Oom haar en haar uier te beschermen tegen bacteriën is droogzetten belangrijk. Daarvoor injecteert de boer alle spenen met een antibioticum. Welke antibioticum dit is, is afhankelijk van de geschiedenis van de koe. Heeft ze last gehad van mastitis? (uierontsteking) Een aantal hardnekkige mastitisverwekkers kan tijdens de droogstand goed bestreden worden.

Is gebruik van antibiotica altijd nodig?
Het gebruiken van antibiotica is niet altijd nodig want er is ook nog een zogenaamde teatsealer te koop, waarbij de speen als het ware wordt dicht gekit met een tandpasta-achtige vulling. Er zijn wel een paar belangrijke voorwaarden om met deze droogzetmethode zonder antibiotica tot een goed resultaat te behalen.

- De koe mag tijdens de laatste 3 monsternames een cel getal van maximaal 200.000 cellen hebben gehad.
- Hygiënisch werken is heel belangrijk, aangezien het helemaal wordt dicht gekit en mogelijk bacteriën opgesloten zitten. De warme uier met extra melk druk kan de uier de eerste dagen na het stoppen met melken als een tijdbom werken voor uierontsteking.De droogstand
80% van de gezondheidsproblemen van melkkoeien komt voor in de periode van de droogstand en de eerste weken na afkalven. De voerkwaliteit en de droogstofopname van de koe zijn de belangrijkste aandachtspunten. Een goed vruchtbaarheidsmanagement start al voor de droogstand. Boeren moeten ervoor zorgen dat de koeien niet te vet drooggezet worden. Een goede voersamenstelling is heel belangrijk. De gezondheidsproblemen zijn onder andere: moeilijke geboorten, aan de nageboorte staan, melkziekte, slepende melkziekte.


Het afkalven
De koe is een kuddedier. Stress is alleen te voorkomen door een koe niet helemaal af te zonderen van de rest van de koeien vlak voor het afkalven. De boer moet ervoor zorgen dat de koe haar soortgenoten kan blijven zien.
Een goede hygiëne rondom het afkalven is erg belangrijk. Tijdens het afkalven staat de baarmoederhals helemaal open en ontstaan er vaak wondjes aan de geboorteweg. De kans op besmetting en uierontsteking is dan enorm aanwezig. Baarmoederontsteking kan er zelfs voor zorgen dat de koe niet meer vruchtbaar kan worden.

Zware geboorten

Op een normaal bedrijf mogen er maximaal 5% van alle geboorten zwaar zijn. Zware geboorten hebben een enorme impact op de gezondheid van de koe en zorgen voor een langere herstelperiode na het afkalven. Zware geboorten worden veroorzaakt door de aanleg van de koe, de aanleg van de gebruikte stier, het seizoen (vooral na de zomer kalven koeien heel zwaar), en de voeding tijdens de droogstand.