(?)

Hoe is te zien of een koe drachtig is?
Als de koe na het insemineren niet tochtig is geweest zou de koe drachtig moeten zijn. Toch is het beter dat de boer toch even gaat controleren, om toch even zeker van je zaak te zijn. Elke dag dat een koe ongewenst gust (niet drachtig) blijft kost geld.

Scannen: Snel en Zeker
Drachtcontrole door middel van scannen geeft je de beste zekerheid over of de koe drachtig is of niet. Deze methode kan zelfs al gebruikt worden 30 dagen na de bevruchting.
Door echoscopie worden er op een beeldscherm de baarmoeder en de vrucht zichtbaar. De boer kan zelf meekijken. Daarnaast kan de scanner een hulpmiddel zijn bij het controleren van de baarmoeder en is het goed te zien of er andere afwijkingen zijn. Boeren moeten er wel aan denken dat er nog een kans is dat de koe de vrucht afstoot. Het scannen zelf vormt geen risico voor de dracht.Rectaal Onderzoek
Rectaal onderzoek is een hele gemakkelijke manier om de drachtigheid te controleren. De inseminatior, die speciaal hiervoor is opgeleid, onderzoekt de koe door via de endeldarm te voelen. Deze manier kan goed gecombineerd worden met het insemineren van andere dieren omdat de inseminator toch op het bedrijf moet zijn. Rectaal onderzoek kan al vanaf dag 42 na de inseminatie.

Inseminator, dhz-ki of eigen stier?
Ongeveer 65% van de koeien in Nederland worden geïnsemineerd door een inseminator. Tijdens elke inseminatie legt de inseminator de gegevens vast over de conditie, spanning op de baarmoeder en de pipet.

Dhz-ki
Ongeveer eenderde van de boeren insemineert de koeien zelf. Dit heet ook wel dhz-ki (doe-het-zelf-ki). Om zelf je koeien te kunnen insemineren moet je wel een cursus hebben gevolgd. Er is ook nog een vervolgcursus nodig, drachtigheid voelen. Ook is het heel erg veel oefenwerk om het insemineren goed onder de knie te hebben. Bij kleinere groepen vee valt dit nog niet mee. Boeren moeten zichzelf dan afvragen of ze wel genoeg routine hebben. Het is belangrijk om tijdens het insemineren ruim de tijd te nemen. Het is een vak apart. Door zelf te insemineren hebben boeren het gevoel meer betrokken te zijn bij het drachtig maken van hun koeien. Een voordeel is dat er op elk moment van de dag geïnsmineerd kan worden. Zelf insemineren betekend ook zelf de administratie bijhouden. De inseminaties moeten op tijd worden doorgegeven om de registratie van de kalveren goed te laten verlopen. CRV maakt het de dhz-ki'ers gemakkelijker door ook op internet de inseminaties door te kunnen geven. CRV organiseert elk jaar cursussen voor beginnende dhz-ki'ers. Deze cursussen worden gehouden door echte vruchtbaarheidsspecialisten van de CRV.Eigen stier

Boeren die een eigen stier gebruiken moeten er zeker van zijn dat die stier vruchtbaar is en ook zin heeft om te dekken. Dit het makkelijkst te controleren door drachtcontrole. Een eigen stier gebruiken is niet altijd zonder risico's, en qua foktechnisch is het niet altijd aan te raden om maar één stier te gebruiken. Het voordeel hiervan is dat de stier de tochtcontrole en de bevruchting overneemt.