(?)

Heeft de conditie/gezondheid van de koe invloed op het drachtresultaat?
De conditie en de gezondheid van de koe hebben heel veel invloed op het drachtresultaat. De situaties in de baarmoeder zijn van belang voor de bevruchting en innesteling van het embryo. Deze situaties worden bepaald door goede voeding die veel aandacht hebben voor energie en eiwit, mineralen, vitaminen -en sporenelementbalans.
De voeding is de basis voor goede gezonde koeien en kan wel tot tweederde van de verschillen veroorzaken in de vruchtbaarheidsresultaten tussen de bedrijven door. Een grote uitdaging is het voeren in de droogstand en in de eerste maanden na het afkalveren. Alle koeien geven in het begin van de lactatie (aantal liters melk) zoveel melk dat ze het benodigde voer niet kunnen opvreten. Zo komen ze altijd in een negatieve energiebalans en kunnen ze hun goede conditie verliezen.
De truc is om de periode van de negatieve energiebalans zo kort mogelijk te houden en het energietekort zo klein mogelijk te houden.

Conditiescore
De conditiescore van een koe geeft aan hoeveel vetbedekking de koe heeft, met andere woorden hoe mager of hoe dik een koe is. Koeien met conditiescore 1 zijn mager, die met conditiescore 5 zijn vet. De conditiescore wordt ook wel afgekort met BCS, in het Engels 'Body Condition Score'.
De Conditiescore zegt iets over de vetreserves van de koe. Het is van belang om een schatting te maken van de vetbedekking van de staartbasis (koekoeksgaten), de poten en de ribben. Een score van 3 tot 3.5 is een perfecte conditie. De botten en de bedekking van het vlees zijn goed in balans. Met deze gegevens kunnen boeren maatregelen nemen op het gebied van voeding en management.
De inseminator en de inspecteur van het stamboek scoren de conditie bij de koeien, terwijl veel boeren het zelf ook vaak doen. Vooral aan het begin van de lactatie is het belangrijk in de gaten te houden hoe de conditiescore zich van week tot week ontwikkelt.

Conditiescore verloop
In de loop van de lactatie schommelt de conditiescore bij koeien. Vooral aan het begin van de lactatie verliest de koe in conditiescore door een negatieve energiebalans. Dit verlies mag niet meer dan één punt worden. Dit is om te voorkomen dat koeien problemen met de gezondheid en de vruchtbaarheid krijgen. Is de conditie verder teruggegaan, dan is het drachtigheidspercentage na de eerste inseminatie heel wat lager.

Maximaal 1 punt vervallen
Het minder worden van de conditie mag maximaal één punt zijn op een schaal van 1 tot 5.
Een paar voorbeelden:
Koeien die meer dan één punt in conditie verliezen laten hun tocht 14 dagen later zien dan koeien die een halve punt in conditie verminderen. De kans dat koeien met veel conditieverlies drachtig worden na de eerste inseminatie is 17%, terwijl het bij koeien die een halve punt minder hebben 65% is.
Bij koeien die veel moeten produceren is de conditie en de gezondheid van groot belang om te kunnen beslissen of je wel of niet kunt gaan insemineren.
.